Suur tänu meie koostööpartneritele

Saue Vallavalitsus

Riisipere kultuurimaja

Kultuuriselts Nissi Särts MTÜ

Nissi Põhikool

Turba Kool

Lehetu vabatahtlikud

Ellamaa Loodusselts

Liikumine Kodukant

Kodukant Harjumaa

Lääne-Harju Koostöökogu

Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus

Nissi Maarja Kogudus

Kaitseliidu Harju malev

Nissi kandi vabatahtlikud

Turba Kodutütred ja Noorkotkad

Nissi Noorkotkad ja Kodutütred

Seve Ehituse AS

Saidafarm OÜ

Lehetu Auto OÜ

WBC Baltic OÜ

Hobuteenused OÜ

Yacht Trans OÜ

Muru talu OÜ

Toiduvõlur OÜ

Industri Textil Job O

Lehetu Külaselts

Lehetu Külaselts sai alguse Lehetu Maanaisteseltsist, mis asutati 1997. aastal. Seltsi ellukutsujaks oli tolleaegne Lehetu lasteaia juhataja Kaisa Konsa, kes soovis külaelu arendamiseks küla ärksamaid naisi ühendada. Lasteaias leidus sobiv ruum kohtumisteks ning esimese ettevõtmisena loodi käsitööring. Ühiselt hakati tähistama uue aasta saabumist, emadepäeva, jaanipäeva ning korraldama heakorratalguid, minimissi valimisi ja ekskursioone.

  1. aastal suleti Lehetu lasteaed ning Nissi vallavolikogu esimehe Juhan Särgava ettepanekul võttis selts Teresa Kipperi juhtimisel lasteaiale kuulunud hoone rendile ning alustas tegevust noortega. Noortekeskus avas oma uksed juba novembris ning selle käivitamist toetas suuresti Turba Gümnaasiumi direktor Viktor Juhanson. Keskuses oli avatud internetipunkt, korraldati arvutikursusi ning noortepäraseid üritusi. 2002. aastal valmis KOPi toel Lehetu küla ajalooline uurimus, mis kinnitas Lehetu pikka ajalugu – küla on mainitud juba Taani hindamisraamatus aastal 1241. Kindlalt aga saab väita küla olemasolu juba viikingiajal ja hilisrauaajal (ca 800-1200 pKr), kui Lehetu külasüda asus mõisahoonest idasuunas.

Paraku sulges 2003. aastal noortekeskus uksed. Ühised üritused aga jätkusid. 2004. aastal osales Olvia Laur Kodukandi Koolituskeskuse kutsel organisatsiooni arendamise ja strateegia välja töötamise koolitusel. Koolituse, aktiivsete külaelanike ja arendusnõunik Hannes Orgse koostöö tulemusena ning KOPi toetuse abil valmis 2005. aastal Lehetu küla arengukava. Samal aastal muudeti, nüüd juba nii kohalikke mehi kui naisi ühendava, seltsi nimi Lehetu Külaseltsiks ning Olvia Laurist sai selle tegevjuht.

Alates 2006. aastast on külaselts kirjutanud ja ellu viinud projekte maja hooldusremondiks. Valminud on kaks saali ja vajalikud abiruumid, mida kütavad õhksoojuspumbad. Külakeskuse õueala korrahoiuks on soetatud heakorravahendid ja muruniiduk ning kaitseks paigaldatud sepisväravad. Peamisteks projektide rahastajateks on olnud KOP, Nissi Vallavalitsus ja Lehetu külaelanike vabatahtlik töö.

  1. aastal osaleti Eesti Külaliikumine Kodukant korraldatud projektis „Õppiv küla“. Projekti käigus loodud õpiettevõtte „Lehetu“ liikmed otsustasid hakata kuduma ja müüma kaltsuvaipasid. Edukas projekt tõi Lehetusse juurde aktiivseid ja kogukonna heast käekäigust huvitatud külaelanikke.
  2. aastast pakub Lehetu Külaselts kahel korral nädalas külakeskuses võimalust kasutada internetti ning lugeda ajalehti, ajakirju ja raamatuid. Noortel ja lastel on külakeskuse lahtioleku ajal võimalik mängida lauamänge, ette valmistada seltsi sündmuste eeskavasid, osaleda huvitegevuse kava raames õpitubades ja ka lihtsalt olla. Külakeskus on lastele turvaliseks vaba aja veetmise kohaks ning ühised tegevused õpetavad rohkem arvestama nii üksteise kui kohaliku kogukonnaga. Nädalavahetustel on võimalik külaelanikel, kohalikel ettevõtetel ja laiemal avalikkusel korraldada mõõduka tasu eest oma isiklikke sündmusi. Lehetu täiskasvanutele korraldatakse enesearengu ja toiduvalmistamise koolitusi ning kohtumisõhtuid tuntud inimestega. Lehetu küla korteriühistutel on võimalik pidada oma üldkoosolekuid. Riisipere kultuurimajal ja Kultuuriseltsil NISSI SÄRTS on võimalik korraldada oma üritusi külakeskuses. Jätkuvalt korraldab külaselts traditsioonilisi ühisüritusi – Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine paraadi ja lipu heiskamisega, sõbrapäev, vastlaliug, emakeele päev, munadepühad, kohupiimapäev, Teeme ära koristustalgud, nõidade öö, emadepäev, jaanituli, augustikohvik, Pipi pannkoogipäev, Lehetu missi valimised koos vanavanematega, hingedepäev, isadepäev, mardi- ja kadripäev, piparkoogituba, jõulud külakeskuses, laste ja noorte tegevused kooli vaheaegadel, ühistegevused Nissi kandi vabatahtlikega (nt karaoke õhtud).

2014 – 2015. aastatel osaleti Eesti Külaliikumine Kodukant korraldatud projektis „Ärgake, külad!“. Selle projekti raames sai käidud kogemusi omandamas Vigala, Rae, Märjamaa valdades ja Ruhnu saarel, kuidas väikesed ja suured kogukonnad koostööd teevad, sai korraldatud infopäevi Nissi, Kernu ja Saue valdade ning Saue linna ühinemise kohta. Läbi selle projekti sai Lehetu Külaselts endale toreda mentori  ja sõbra Märjamaa vallast  – MTÜ Vigala külade ümarlaud.

Alates 2016. aastast kuni 2019 aastani oli Lehetu Külaseltsi liige Olvia Laur programmi „EV100 igas külas“ Lääne-Harju piirkonna koordinaatoriks. 

Lehetu Külaseltsi tugevusteks on järjepidev tegutsemine ning motiveeritud ja mitmekülgsete oskustega liikmed, kes on läbi aastate osalenud kogukonna töös. Lehetu Külaseltsi nimekirjas on 5 liiget ja juhatuse liikmeid on 2 – Rita Säde ja Olvia Laur.

Lehetu Külaseltsi igapäevase tegevuse jaoks taotleme iga-aastaselt Saue Vallavalitsuselt tegevustoetust ning muude korraldatavate ühisürituste toimumist ja külakeskuse korrastamist toetavad  kohaliku omaalgatuse programm, LEADER programm ning kaasfinantseeringuga Saue Vallavalitsus.

Tunnustused

2008,  Harjumaa Sädeinimene 2007 – Olvia Laur, Lehetu külaseltsi eestvedaja

2008, Nissi valla aastapreemia nominent – Olvia Laur, aktiivse tegevuse eest külakultuuri säilitamisel

2008,  Nissi valla noortepreemia nominent – Anželika Laur

2010,  Harjumaa Sädeinimene nominent – Rita Säde

2011, Nissi valla noortepreemia – Anželika Laur, Lehetu külaelu edendamise ja kogukonna liitmise eest

2015,  Nissi valla kogukonna uhkus nominent – Elvi Urgas

2015,  Harjumaa Kodanikuühendus nominent – MTÜ Lehetu Külaselts

2016,  Harjumaa Sädeinimene nominent – Elvi Urgas

2016, Nissi valla noortepreemia – Lii Rei, Lehetu külakeskuse ürituste eestvedamise ja külaelu elavdamise eest

2017,  Nissi valla kogukonna uhkus nominent – Elvi Urgas

2017, Nissi valla aastapreemia – MTÜ Lehetu Külaselts, külaelu järjepideva edendamise eest

2017,  Harjumaa Kodanikuühenduse nominent – MTÜ Lehetu Külaselts

2018,  Harjumaa Aasta küla nominent – Lehetu küla

2021, Parima Leader elukeskkonna projekti nominent – MTÜ Lehetu Külaselts

Projektid

2023 – Lehetu külakeskuse väike saal – KOP

2022 – Lehetu küla  mänguväljak – LEADER-meede

Projekti eesmärk on Lehetu küla kaasaegne ja turvaline mänguväljak.

Lehetu Külaseltsi käsutuses on endine Lehetu lasteaia hoone koos õuealaga. Lasteaed tegutses majas kuni aastani 2000. Külaseltsile anti tasuta kasutada hoone koos õuealaga, kus asuvad vanad, nõukogudeaegsed, ebaturvalised raudkiiged. 2008. aastal avas MTÜ Mängumuru Lehetu külakeskuses laste päevahoiu. 2009. aastal kirjutas MTÜ Mängumuru KOP-i projekti puidust mänguväljaku rajamiseks. Käesolevaks ajaks on kiiged ning mänguväljak amortiseerunud ja muutunud ohtlikuks. Uue mänguväljaku projekteerimise ja rajamisega muutub Lehetu külakeskuse õuealal vabaaja veetmine turvaliseks.

Kategooria: Meede 2.2 Toetuse summa: 24 594,84 eurot, Saue VV kaasfinantsering: 3 200 eurot. Mänguväljaku ehitab MoTeh OÜ.


2021 – Lehetu küla 780. sünnipäev – KOP

2021 – Lehetu küla lipuväljak – KOP

2020 – Uuendatud arvutipark Lehetu külakeskuses – KOP

2019 – 2020 – Lehetu külakeskuse parendatud katus, värskendatud fassaad ja uued aknad – LEADER-meede

Projekti eesmärgiks on Lehetu külakeskuse normaalne sisekliima.

Lehetu Külaseltsi käsutuses on endine Lehetu lasteaia hoone, mis valmis 1968 aastal. Lasteaed tegutses majas kuni aastani 2000. Külaseltsile anti tasuta kasutada hoone, mis vajas kapitaalremonti. Alates 2007 kirjutas seltsi juhatus KOP-i projekte siseruumide ja akende värskendusremondiks, välisuste välja vahetamiseks, WC-kompleksi remondiks. Katust oleme oma jõududega lappinud, et vihm sisse ei sajaks. Hetkeseis –  aknaid avada ei saa, sest puitraamid on amortiseerunud ja hoiavad vaevu klaase koos ning on hõredad ja lasevad tuult läbi,  katuse paikamisega ei ole enam võimalik veepidavust tagada ja telliskividest fassaadist on osad kivid välja kukkunud. Katuse ja akende välja vahetamisega ning soojustatud puitfassaadiga muutub külakeskuse sisekliima normaalseks.

Lehetu külakeskus on avatud 2 korda nädalas, kus külaelanikel on võimalik kasutada avalikku internetti, lugeda ajalehti, ajakirju, laenutada raamatuid. Nädalavahetustel on võimalik külaelanikel, kohalikel ettevõtetel ja laiemal avalikkusel korraldada mõõduka tasu eest oma isiklikke sündmusi. Noortel ja lastel on külakeskuse lahtioleku ajal võimalik mängida lauamänge, ette valmistada seltsi sündmuste eeskavasid, osaleda huvitegevuse kava raames õpitubades ja ka lihtsalt olla. Lehetu täiskasvanutele korraldatakse enesearenguks ja toiduvalmistamise koolitusi ning kohtumisõhtuid tuntud inimestega. Lehetu küla korteriühistutel on võimalik pidada oma üldkoosolekuid. Riisipere kultuurimajal on võimalik korraldada oma üritusi külakeskuse ruumides, nt kino näitamine 1x kuus. Jätkuvalt korraldab külaselts traditsioonilisi ühisüritusi – Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine paraadi ja lipu heiskamisega, sõbrapäev, vastlaliug, emakeele päev,  munadepühad, kohupiimapäev, Teeme ära koristustalgud, nõidade öö, emadepäev, jaanituli, augustikohvik, Pipi pannkoogipäev, Lehetu missi valimised koos vanavanematega, hingedepäev, isadepäev, mardi- ja kadripäev, piparkoogituba, jõulud külakeskuses, laste ja noorte tegevused kooli vaheaegadel, ühistegevused Nissi kandi vabatahtlikega (nt karaoke õhtud). Ühisürituste tarbeks vajaminevad kulutused  katame Saue VV tegevustoetusega ja ruumide rendituluga. Suuremate ürituste tarbeks kirjutab seltsi juhatus KOPi projekte. Saue VV ei kohusta külaseltsi omatulu teenima, aga iga juurde teenitud euro on külakeskuse majandamisel ja ühisürituste korraldamisel  abiks.

Kategooria: Meede 1.2 Toetuse summa: 77382.31 eurot, Saue VV kaasfinantseering: 51588.21 eurot.

Renoveerimistööde teostajad: Ematala OÜ ja NorthHammer OÜ. Omanikujärelevalve: TarindiProf OÜ


2019 – Lehetu Külaseltsi pop up telgid – KOP

2019 – Finantskirjaoskuse arenguprogramm KOP

2019 – Lehetu külakeskuse köögimööbel Vol II KOP

2019 – Ühtehoidev ja koostöövalmis Lehetu kogukond – KOP

2018 – 2019 – Lehetu küla tänapäev ja areng, Värskendatud köök Lehetu külakeskuses ja Uued alumised köögikapid Lehetu külakeskuse kööki – KOP

2018 – Lehetu külapäev stiilis „Saida sovhoos“ – KOP

2017 – Uued välisuksed Lehetu külakeskusele ja Lehetu Külaseltsi 20. Sünnipäev koos Jaanitulega – KOP

2016 – Lehetu küla 775. sünnipäev – KOP

2015 – Lehetu küla Jaanipäev 2015 ja Lehetu tegus külakogukond – KOP

2013 – 2014 – Lehetu Külaseltsi kevad 2014 – KOP

2012 – Lehetu küla traditsioonilsed ühisüritused ja  Lehetu noorte ühistegevused – LEADER meede

2011 – Lehetu küla heakorratalgud ja Lehetu küla 770. juubel  – LEADER-meede

2010 – Lehetu küla koristustalgud ja Lehetu küla traditsioonilised ühisüritused – LEADER-meede ja Lehetu külakeskuse kaks uut välisust – KOP

2010 – Lehetu küla koristustalgud ja Lehetu küla traditsioonilised ühisüritused – LEADER-meede ja Lehetu külakeskuse kaks uut välisust – KOP

2009 – Lehetu külakeskuse WC-kompleksi remont ja Õhksoojuspumba ost Lehetu külakeskuse suurde saali – KOP

2008 –  Muruniiduki ost ja sepisväravate paigaldamine ning õhksoojuspumba ost lastepäevahoiule ja sanitaarruumide remont – KOP

2007 – Lehetu külakeskuse jõusaali hooldusremont (remondi käigus valmis lastepäevahoid, jõusaali kolisime teise ruumi) ja videokaamera ostmine, külakeskuse akende hooldusremont – KOP

2006 – Lehetu külakeskuse siseruumide hooldusremont – KOP

2005 – Muusikakeskuse, heakorra vahendite ja noortele sportimisvahendite ost – KOP

2004 – Lehetu küla arengukava – KOP

[elementor-template id="38"]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart